EKOLOJİ ÜNİTELERİNDE MODELLER

Despel Ekoloji Ünitesi

Günümüzde çevresel sorunların artması ile birlikte endüstriyel atıkların çevreye atılması ve özellikle baca gazı ve mutfak egzoz sistemlerinin atmosfere salınmasına ilişkin ciddi kısıtlamalar getirilmiştir. Mutfak egzoz sistemlerinden salınan bazı partiküller ve uçucu organik bileşikler kirlilik yaratmaktadır. Bu yüzden birçok ülkede “Çevre Bakanlıkları” tarafından yayınlanan yönetmeliklerle birlikte kokulu gazların atmosfere yayılması yasaklanmıştır. Ayrıca yemek pişirme sırasında egzoz kanalı ekipmanlarında yağ, kurum ve is gibi maddelerin birikmesi ilerleyen zamanlarda yangın riskini arttırmaktadır. Yangın riskinin yanı sıra bu maddelerin kanallarda birikmesi emiş fanlarının ve filtrelerin tıkanmasına sebep olup kanalları hızla kirleterek işletme maliyetlerinin de artmasına sebep olmaktadır.
Ekoloji üniteleri tüm bu sorunların önüne geçmek için, mutfak egzoz sistemlerinde kullanılan, yağlı ve kirli mutfak havasını dışarıya atmadan önce; metal filtre, elektrostatik filtre, aktif karbon filtre, uvc ozon ve benzeri filtreler yardımıyla, temizlemek amacı ile tasarlanmış, havalandırma cihazlarıdır…