Medium Serisi: Despel HDM VM – Ekoloji Üniteleri

Despel Medium Serisi Mutfak Davlumbazları Ekoloji Ünitesi Seri: HDM VM

Tanım : MUTFAK EGZOZ EKOLOJİ ÜNİTESİ

Ekoloji üniteleri, mutfak davlumbazlarında ki egzoz havasında bulunan yağ partiküllerini, is, duman ve kokuyu dış ortama egzoz ederken bu kirleticileri filtreleyerek çevreye verilmesini önleyen havalandırma cihazlarıdır. Bir ekoloji ünitesi seçim ve tasarımında en önemli kriter, mutfağın özelliklerine göre doğru konfigürasyonun belirlenmesidir. Santral tipi ekoloji üniteleri (HDM) büyük hacimli mutfaklar için özel tasarlanmış, ağır çalışma şartlarına uygun endüstriyel makinalardır. Geniş debi aralığı ve birçok alanın tek bir cihazla havalandırılmasına imkan veren debi büyüklükleriyle özellikle otel mutfakları, yemekhane ve gıda tesisi mutfakları için vazgeçilmezdir. Ayrıca büyük hacimli restaurant mutfakları içinde yoğunluk baz alındığında kullanılması gereken bir modeldir.

İçerik :

FİLTRE : 1;

ESP-R : %96 (@ 3 µm) Verim elektrostatik filtre Ashrae test

FİLTRE : 2;

ESP-F  : %99 Verim elektrostatik filtre ISO16890


Elektrostatik filtreler davlumbazdan egzost edilen hava içerisinde yer alan yağ partiküllerini yüksek gerilimli iyonizerden geçirerek negatif yüklü iyonlar haline dönüştürür, buradan pozitif ve negatif sıralı plakalardan oluşmuş kolektör hücresinden geçirir ve pozitif yüklü plakalar tarafından bu yağ partikülleri tutulur. Dış ortama atılan davlumbaz egzost havası, ünite tarafından 0,01 mikrona kadar olan partikülleri %99 oranında (R+F Serisi) filtreler, böylelikle pişirme kaynaklı kirleticilerden, yağdan, dumandan ve isden arındırılmış olarak doğaya verilir.
Elektrostatik hava temizleyicileri toz, yağ sisi, pişirme dumanı ve çeşitli kirleticiler gibi ıslak ve kuru parçacıkların toplanmasında kullanılır. Ağır partiküller içeren egzoz havası fan tarafından kaba parçacıklarını yakalayan yıkanabilir metal bir ön filtreden geçirilir. Bazıları 0,01 mikron kadar küçük olan kalan parçacıklar, partikülün bir elektrik yükü aldığı güçlü bir elektriksel alana (iyonlaştırıcı bölüm) geçer. Yüklenen parçacıklar daha sonra eşit aralıklarla yerleştirilmiş paralel plakalardan oluşan bir kollektör plaka bölümüne geçer. Kirletici maddeler bu plakalarda tutulur ve drenaja süzülür.
– Duman, yağ ve katı yağ parçacıklarını %99’e kadar ortadan kaldırır
– Parçacıkları mikron altı düzeylerde filtreler
– Dahili bir drenaj ile tasarlanmıştır
– Modüler Cell tasarımı ile kolay bakım ve temizlik
– Ticari mutfak uygulaması için özel olarak tasarlanmıştır.
– Enerji tasarruflu

FİLTRE : 3;

UVC-P : Çok yoğun ozon üreten Ultraviyole lambalar


Üniteler, ozon üreten yüksek verimli UV-c lambalara sahiptir. Pişirme işlemindeki yağ ve kokular, ilk olarak fotoliz olarak bilinen bir işlemde UV-C ışığı ile saldırıya uğrar. Ozon daha sonra egzoz hattı boyunca ozonoliz olarak bilinen bir işlemle hareket ederken koku moleküllerini temizlemeye devam eder.
– Uzun ömürlü UV-C lambalarla birlikte mükemmel şekilde eşleşen balastlar
– Yüksek yoğunluklu UV-C ve ozon teknolojisi
– Yağ, is ve gaz kokularını yok eder (Örneğin ağır kokulu balık restoranları)
– Düşük maliyetli ve sınırlı bakım gereksinimleri
– Karbon filtrelerin kullanım ömürlerini uzatır, verimlerini arttırır
“Koku nötrleştiricileri” olarak da bilinen ünitelerimiz koku moleküllerini parçalamaktadır. Kokuları maskelemeden, yok eder. Bağımsız bir şekilde test
edildiğinde ozon (ekoloji ünitemizde kullanıldığı gibi) kokuların %90’ına kadar başarıyla nötrleştirir. [Avrupa Standardı EN13725: 2003]

FİLTRE : 4;

Kartuş tip Aktif Karbon Granül Filtre – 600mm


Aktif karbon filtrelerin gaz halindeki kokuları kontrol etmedeki kullanımları iyi bilinmektedir. Geleneksel olarak, süngerimsi yapıdaki yüzeyinden hava geçerken gaz halindeki kokuları emer. Dezavantajı, hızlı bir şekilde doymuş olmalarıdır ve bu yüzden düzenli olarak değiştirilmeleri gerekir. Daha yeni ozon bazlı (ozonoliz) teknolojileri, gaz kokusunun kontrolü için giderek daha popüler ve etkili bir alternatif olduğunu kanıtlamaktadır.
Bununla birlikte, son araştırmalar, aktif karbonun ozonu havadan uzaklaştırmakta çok iyi olduğunu gösteriyor; bu da aktif karbon filtrelerini ozon bazlı sistemlere faydalı bir tamamlayıcı yapıyor. Bu şekilde kullanıldığında, ozon gaz fazındaki  kokuları giderir ve aktif karbon yüzeyi üzerinde sıkışan kalıntı koku moleküllerini  daha da oksitleyerek karbon filtreleri daha uzun süre dayanır.

Iodine : 900 mg/g (AWWA B 600-78)
Spesifik Yüzey Alanı : 1000 m²/g
Yoğunluk  : 550kg/m³ (ASTM D 2854)
CCI adsorbsiyonu : 50 % (ASTM D3467)

Teknik Çizim